Donatie

De redactie van de dorpskrant bestaat alleen uit vrijwilligers. Wij vrijwilligers doen dit met alle plezier. Het maken van de Op 'e Hichte kost veel tijd en geld.
U kunt ons helpen door uw gift over te maken naar rekeningnummer NL36RABO0156079682 t.n.v. Stichting Op 'e Hichte. Met uw gift maakt u het uitgeven van Op 'e Hichte makkelijker.