Contact

Heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u via ons emailadres contact met de redactie opnemen.
Emailadres
info@doarpskranteopehichte.nl

De dorpskrant staat als "Stichting Op ‘e Hichte" ingeschreven bij de KvK onder nr. 57489209
Bankrekeningnummer: NL36RABO0156079682