Elk kwartaal de doarpskrante in de bus

Wanneer u buiten Aldwâld woont, maar wel binnen Nederland, kunt u een jaarabonnement nemen. 'Op 'e Hichte' wordt u dan per post toegezonden.
Een jaarabonnement op basis van vier nummers kost € 15,00.

Opgave via info@doarpskranteopehichte.nl
(N.B. Abonnementen kunnen zolang de voorraad strekt.)