Hoe lever je kopij (artikelen en foto's) aan

Emailadres voor inzendingen
info@doarpskranteopehichte.nl

Eisen inzendingen
- Een artikel moet gecontroleerd zijn op taal en spellingsfouten.
- Foto's als los bestand aanleveren, bij voorkeur in het oorspronkelijke bestandsformaat.
- Een foto kan alleen geplaatst worden als u deze zelf hebt gemaakt of als u de oorspronkelijke bron opgeeft. Dit i.v.m. auteursrechten.

Plaatsing van uw kopij:
De redactie beslist wanneer aangeleverd materiaal geplaatst wordt, dit is afhankelijk van de beschikbare paginaruimte. Materiaal kan dus in een later nummer worden geplaatst dan het eerstkomende.

Sjablonen voor inzenden kopij:
U kunt een van de onderstaande sjablonen gebruiken voor het inzenden van uw kopij.

Microsoft Word Word bestand
OpenOffice writer OpenOffice bestand