Doneren om de doarpskrante in stand te kunnen houden

De redactie van de dorpskrant bestaat alleen uit vrijwilligers. Wij vrijwilligers doen dit met alle plezier. Het maken van de Op 'e Hichte kost veel tijd en geld.
U kunt ons helpen door uw gift over te maken naar rekeningnummer NL36RABO0156079682 t.n.v. Stichting Op 'e Hichte. Met uw gift maakt u het uitgeven van Op 'e Hichte makkelijker.