Alle informatie van de redactie

Heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u via ons emailadres contact met de redactie opnemen.

E-mailadres
info@doarpskranteopehichte.nl

K.v.k
De dorpskrant staat als "Stichting Op ‘e Hichte" ingeschreven bij de KvK onder nr. 01169002

Bankrekeningnummer voor donaties en het voldoen van facturen:
NL36RABO0156079682